Enter your keyword

Ứng dụng UV-A

Ứng dụng UV-A

Ứng dụng Bóng đèn Sankyo Denki Dòng UV-A (315-400nm) Sankyo có dòng sản phẩm đèn UV-A, đèn UV-B, đèn UV-C và đèn Ozone để hỗ trợ các ứng dụng tận dụng các đặc tính của từng dải bước sóng của tia cực tím.

Đèn UV-A sử dụng phốt pho phát ra tia cực tím có bước sóng từ 315 đến 400 nm, và được sử dụng để đóng rắn / kết dính / làm khô bằng tia cực tím (đóng rắn bằng tia cực tím), phát hiện huỳnh quang của vật liệu in, thu hút côn trùng, v.v. do đặc tính của ánh sáng có bước sóng đó.

Ví dụ Ứng dụng UVA

Máy chiếu tia UV, Ứng dụng UVA

Thiết bị được sử dụng để sản xuất chất bán dẫn

Máy lọc không khí, Ứng dụng UVA

Máy lọc không khí sử dụng chất xúc tác quang

* Đèn Compact Xanh Đen Sankyo Denki: FPL6BLB, FPL9BLB,  FPL27BLB, FPL36BLB

Ứng dụng UVA: sử dụng trong nhiều lĩnh vực như màn hình, ánh sáng sân khấu, quảng cáo và địa điểm tổ chức sự kiện. 

*  Đèn Tia Cực Tím Xanh Đen (BLB) Sankyo Denki:  F4T5BLB, FL4BLB, F6T5BLB, FL6BLB, F8T5BLB, FL8BLB, F10T8BLB, FL10BLB, F15T8BLB, FL15BLB, F18T8BLB, FL18BLB, F20T10BLB, FL20SBLB, F20T10BLB/RS, FLR20SBLB/M, F30T8BLB, FL30BLB, F36T8BLB, F40T10BLB, FL40BLB, F40T10BLB/RS, FLR40SBLB/M

Ứng dụng UVA: để kiểm tra, thanh tra và điều tra trong các lĩnh vực khác nhau, cũng như cho các sân khấu chiếu sáng trong nhà hát và các câu lạc bộ đêm, quảng cáo và biển báo

 *  Đèn Compact Huỳnh Quang Xanh Đen (BLB) Sankyo Denki: FPX5BLB, FPX7BLB, FPX9BLB, FPX11BLB, FPX13BLB, FPL5BLB/K, FPL7BLB/K, FPL9BLB/K, FPL11BLB/K, FPL18BLB/K, FPL24BLB/K, FPL36BLB/K, FPL55BLB/K

Ứng dụng UVA: để bẫy côn trùng, thu hút đèn, photosensitization và các phản ứng quang hóa. 

* Đèn Tia Cực Tím (BL) Sankyo Denki: F4T5BL, FL4BL, F6T5BL, FL6BLB, F8T5BL, FL8BL, F10T8BL, FL10BL, F15T8BL, FL15BL, F20T10BL, FL20SBL, F40T10BL, FL40SBL.

Ứng dụng UVA: để bẫy côn trùng, thu hút đèn, photosensitization và các phản ứng quang hóa.

Đèn cực tím được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau và LGP sẽ giới thiệu một số trong số chúng.

[Lĩnh vực ứng dụng chính]

  • Khử trùng nước uống cho động vật thí nghiệm
  • Khử trùng nước phòng thí nghiệm trong các phòng thí nghiệm khác nhau
  • Kết hợp thiết bị nước tinh khiết nhỏ, .v.v…
  • Khử trùng tuần hoàn nước nuôi trồng thủy sản (tôm, cá) và bể cá cảnh
  • Khử trùng đường lõi lọc nước hồ bơi, nước tắm, v.v.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.