Enter your keyword

Dụng Cụ Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Vikan

CÔNG TY TNHH TM DV LÂM GIA PHÚ

 

* Địa chỉ: 94 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM

* Liên kết trang web: http://congnghiepthietbi.mov.mn/

* Liên kết trang web: http://congnghiepthietbi1.mov.mn/

* Liên kết trang web: http://congnghiepthietbi2.mov.mn/

 

** LGP Trading co., Ltd: là 1 trong những nhà cung cấp máy móc thiết bị, phụ tùng công nghiệp, linh kiện , phụ kiện thay thế nhà xưởng, là nhà phân phối thiết bị tự động hóa hàng đầu tại Việt Nam.

 

Công Cụ Vệ Vinh Vikan

– Các Vikan vệ sinh nhiều mã màu là hoàn toàn phù hợp với HACCP và có thể cải thiện đáng kể kiểm soát vệ sinh nội bộ của công ty. Điều này làm cho nó dễ dàng hơn để duy trì hệ thống quản lý chất lượng và tuân thủ kiểm toán vệ sinh bên ngoài / bên trong.

-Lấy an toàn thực phẩm đến cấp độ cao nhất.

-Vikan cung cấp các giải pháp đáng tin cậy để tránh lây nhiễm chéo – một động lực chính đằng sau đáp thành công vệ sinh nghiêm ngặt yêu cầu và pháp luật y tế và an toàn cần thiết của thực phẩm và ngành công nghiệp nước giải khát.

– Công thái thiết kế các sản phẩm mà giữ cho người dùng trong tâm trí: Dễ dàng sử dụng và dễ dàng để làm sạch.

– Giảm số lượng vật liệu cần thiết làm sạch.

– HACCP phù hợp.

– Công cụ Màu mã hóa làm từ FDA và EU đã được phê duyệt.

Hình ảnh: Sản phẩm Bàn Chải Vệ Sinh Vikan

Model: model đầy đủ chính xác trong catalog, link đến catalog

53542 (Xanh lá cây), 53543 (Xanh dương), 53544 (Đỏ), 53545 (Trắng), 53546 (Vàng), 53562 (Xanh lục), 53563 (Xanh dương), 53564 (Đỏ), 53565 (Trắng), 53566 (Vàng), 53575 (Trắng), 53584 (Đỏ), 53603 (Xanh dương), 53604 (Đỏ), 53609 (Đen), 53619 (Đen), 53625 (Trắng), 53635 (Trắng), 53652 (Xanh lục), 53653 (Xanh dương), 53654 (Đỏ), 53655 (Trắng), 53656 (Vàng), 53682 (Xanh lục), 53683 (Xanh dương), 53684 (Đỏ), 53685 (Trắng), 53686 (Vàng), 53701 (Hồng), 53702 (Xanh), 53703 (Xanh dương), 53704 (Đỏ), 53705 (Trắng), 53706 (Vàng), 53707 (Cam), 53708 (Tím), 53709 (Đen), 53713 (Xanh dương), 53743 (Xanh dương), 53752 (Xanh lục), 53753 (Xanh dương), 53754 (Đỏ), 53755 (Trắng), 53756 (Vàng), 53761 (Hồng), 53762 (Xanh lục), 53763 (Xanh dương), 53764 (Đỏ), 53765 (Trắng), 53766 (Vàng), 53767 (Cam), 53768 (Tím), 53769 (Đen), 53781 (Hồng), 53782 (Xanh lục), 53783 (Xanh dương), 53784 (Đỏ), 53785 (Trắng),53786 (Vàng), 53787 (Cam), 53788 (Tím), 53789 (Đen), 53792 (Xanh lục), 53793 (Xanh dương), 53794 (Đỏ), 53795 (Trắng), 53796 (Vàng), 53801032 (Xanh), 53801033 (Xanh dương), 53801034 (Đỏ), 53801035 (Trắng), 53801036 (Vàng), 53801039 (Đen), 5380502 (Xanh lục), 5380503 (Xanh dương), 5380502 (Đỏ), 5380505 (Trắng), 5380505 (Vàng) 5380632 (Xanh lá cây), 5380633 (Xanh dương), 5380634 (Đỏ), 5380635 (Trắng), 5380636 (Vàng), 5380772 (Xanh lục), 5380773 (Xanh dương), 5380774 (Đỏ), 53807775 (Trắng), 5380776 (Vàng) 5380779 (Đen), 5380902 (Xanh lục), 5380903 (Xanh dương), 5380904 (Đỏ), 5380905 (Trắng), 5380906 (Vàng), 5380909 (Đen), 53912 (Xanh lục), 53913 (Xanh dương), 53914 (Đỏ), 53915 (Trắng), 53916 (Vàng), 55002 (Xanh), 55003 (Xanh dương), 55004 (Đỏ), 55005 (Trắng), 55006 (Vàng).53796 (Vàng), 53801032 (Xanh lục), 53801033 (Xanh lam), 53801034 (Đỏ), 53801035 (Trắng), 53801036 (Vàng), 53801039 (Đen), 5380502 (Xanh lục), 5380503 (Xanh dương), 5380502 (Xanh dương) 5380505 (Trắng), 5380506 (Vàng), 5380632 (Xanh lục), 5380633 (Xanh dương), 5380634 (Đỏ), 5380635 (Trắng), 5380636 (Vàng), 5380772 (Xanh lục), 5380773 (Xanh dương), 5380774 (Xanh lục) 5380775 (Trắng), 5380776 (Vàng), 5380779 (Đen), 5380902 (Xanh lục), 5380903 (Xanh dương), 5380904 (Đỏ), 5380905 (Trắng), 5380906 (Vàng), 5380909 (Đen), 53912 (Xanh lục) 53913 (Xanh dương), 53914 (Đỏ), 53915 (Trắng), 53916 (Vàng), 55002 (Xanh lục), 55003 (Xanh dương), 55004 (Đỏ), 55005 (Trắng), 55006 (Vàng).53796 (Vàng), 53801032 (Xanh lục), 53801033 (Xanh lam), 53801034 (Đỏ), 53801035 (Trắng), 53801036 (Vàng), 53801039 (Đen), 5380502 (Xanh lục), 5380503 (Xanh dương), 5380502 (Xanh dương) 5380505 (Trắng), 5380506 (Vàng), 5380632 (Xanh lục), 5380633 (Xanh dương), 5380634 (Đỏ), 5380635 (Trắng), 5380636 (Vàng), 5380772 (Xanh lục), 5380773 (Xanh dương), 5380774 (Xanh lục) 5380775 (Trắng), 5380776 (Vàng), 5380779 (Đen), 5380902 (Xanh lục), 5380903 (Xanh dương), 5380904 (Đỏ), 5380905 (Trắng), 5380906 (Vàng), 5380909 (Đen), 53912 (Xanh lục) 53913 (Xanh dương), 53914 (Đỏ), 53915 (Trắng), 53916 (Vàng), 55002 (Xanh lục), 55003 (Xanh dương), 55004 (Đỏ), 55005 (Trắng), 55006 (Vàng).5380633 (Xanh dương), 5380634 (Đỏ), 5380635 (Trắng), 5380636 (Vàng), 5380772 (Xanh lục), 5380773 (Xanh dương), 5380774 (Đỏ), 5380775 (Trắng), 5380776 (Vàng), 5380779 (Vàng) 5380902 (Xanh lục), 5380903 (Xanh dương), 5380904 (Đỏ), 5380905 (Trắng), 5380906 (Vàng), 5380909 (Đen), 53912 (Xanh lục), 53913 (Xanh dương), 53914 (Đỏ), 53915 (Trắng), 53916 (Vàng), 55002 (Xanh lục), 55003 (Xanh dương), 55004 (Đỏ), 55005 (Trắng), 55006 (Vàng).5380633 (Xanh dương), 5380634 (Đỏ), 5380635 (Trắng), 5380636 (Vàng), 5380772 (Xanh lục), 5380773 (Xanh dương), 5380774 (Đỏ), 5380775 (Trắng), 5380776 (Vàng), 5380779 (Vàng) 5380902 (Xanh lục), 5380903 (Xanh dương), 5380904 (Đỏ), 5380905 (Trắng), 5380906 (Vàng), 5380909 (Đen), 53912 (Xanh lục), 53913 (Xanh dương), 53914 (Đỏ), 53915 (Trắng), 53916 (Vàng), 55002 (Xanh lục), 55003 (Xanh dương), 55004 (Đỏ), 55005 (Trắng), 55006 (Vàng).

55007 (Cam), 55102 (Xanh lục), 55103 (Xanh lam), 55104 (Đỏ), 55105 (Trắng), 55106 (Vàng), 5523 (Đen), 5524 (Xanh dương), 5525 (Trắng), 550303 (Xanh dương), 5550305 (Trắng), 5550503 (Xanh dương), 5550505 (Trắng), 5550703 (Xanh dương), 5550705 (Trắng), 56002 (Xanh lục), 56003 (Xanh dương), 56004 (Đỏ), 56005 (Trắng), 56006 (Vàng), 56012 (Xanh), 56013 (Xanh dương), 56014 (Đỏ), 56015 (Trắng), 56016 (Vàng), 56018 (Tím), 56019 (Đen), 56035 (Trắng), 56049 (Đen), 56102 (Xanh lục), 56103 (Xanh dương), 56104 (Đỏ), 56105 (Trắng), 56106 (Vàng), 56112 (Xanh lục), 56113 (Xanh dương), 56114 (Đỏ), 56115 (Trắng), 70413 (Xanh dương), 70414 (Đỏ), 70415 (Trắng), 70416 (Vàng), 70417 (Cam), 70432 (Xanh), 70433 (Xanh dương), 70434 (Đỏ), 70435 (Trắng), 70436 (Vàng), 70442 (Xanh), 70443 (Xanh), 70444 (Đỏ), 70445 (Trắng), 70446 (Vàng), 70471 (Hồng), 70472 (Xanh lục), 70473 (Xanh dương), 70474 (Đỏ), 70485 (Trắng),70476 (Vàng), 70477 (Cam), 70478 (Tím), 70479 (Đen), 70563 (Xanh dương), 70565 (Trắng), 7056Q3 (Xanh dương), 7056Q5 (Trắng), 70601 (Hồng), 70602 (Xanh), 70603 (Xanh dương), 70604 (Đỏ).

70605 (Trắng), 70606 (Vàng), 70607 (Cam), 70608 (Tím), 70609 (Đen), 70612 (Xanh lục), 70613 (Xanh dương), 70614 (Đỏ), 70615 (Trắng), 70616 (Vàng), 70622 (Xanh lục), 70623 (Xanh lam), 70624 (Đỏ), 70625 (Trắng), 70626 (Vàng), 70662 (Xanh lục), 70663 (Xanh dương), 70664 (Đỏ), 70665 (Trắng), 70666 (Vàng), 70669 (Đen), 70672 (Xanh lục), 70673 (Xanh dương), 70674 (Đỏ), 70675 (Trắng), 70676 (Vàng), 70677 (Cam), 70682 (Xanh lục), 70683 (Xanh dương), 70684 (Đỏ), 70685 (Trắng), 70686 (Vàng), 70689 (Đen), 71251 (Hồng), 71252 (Xanh lục), 71253 (Xanh dương), 71254 (Đỏ), 71255 (Trắng), 71256 (Vàng), 71257 (Cam), 71258 (Tím), 71401 (Hồng), 71402 (Xanh lục), 71403 (Xanh lam), 71404 (Đỏ), 71405 (Trắng), 71406 (Vàng), 71407 (Cam), 71408 (Tím), 71409 (Đen), 71502 (Xanh lá cây), 71503 (Xanh dương), 71504 (Đỏ), 71505 (Trắng), 71506 (Vàng), 71601 (Hồng), 71602 (Xanh lục), 71603 (Xanh dương),71604 (Đỏ), 71605 (Trắng), 71606 (Vàng), 71607 (Cam), 71608 (Tím), 71609 (Đen), 71702 (Xanh lục), 71703 (Xanh dương), 71704 (Đỏ), 71705 (Trắng), 71706 (Vàng), 77112 (Xanh lục), 77113 (Xanh lam), 77114 (Đỏ), 77115 (Trắng), 77116 (Vàng), 77122 (Xanh lục), 77123 (Xanh dương), 77124 (Đỏ), 77125 (Trắng), 77126 (Vàng).

– Vikan là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới của dụng cụ làm sạch vệ sinh tối đa. Chúng tôi phát triển, sản xuất và bán một loạt các giải pháp làm sạch để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng và tuân thủ pháp luật theo luật định. Dụng cụ vệ sinh Vikan được thiết kế để sử dụng trong: Lĩnh vực thực phẩm & thức uống; Bếp & nhà hàng; Ngành chăm sóc sức khỏe; Giáo dục & đô thị; Bán Lẻ & siêu thị; Ngành giao thông vận tải.

– Các cụ cũng rất đơn giản để sử dụng và dễ dàng để làm sạch. Nhiều người trong số các sản phẩm của chúng tôi đã được chấp thuận cho tiếp xúc với thực phẩm và đã trải qua các bài kiểm tra chất lượng. Điều này đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh của khách hàng luôn duy trì và, trong nhiều trường hợp, cải thiện đáng kể.

– Màu mã hóa cung cấp vô số lợi ích đảm bảo:

Lây nhiễm chéo được giảm thiểu.

Nhân viên được khuyến khích chú ý nhiều hơn đến vệ sinh.

Chi phí làm sạch được giảm.

Nâng cao chất lượng làm sạch.

Giảm thiểu rủi ro lây nhiễm chéo giữa các phòng ban khác nhau.

Cải thiện bảo đảm vệ sinh bên trong, bên ngoài.

Duy trì và tài liệu HACCP và hệ thống đảm bảo chất lượng tương đương khác dễ dàng hơn

Hình ảnh: Dụng Cụ Vệ Sinh Sạch Vikan

Mô hình:

77235 (Trắng), 77236 (Vàng), 77242 (Xanh lục), 77243 (Xanh dương), 77244 (Đỏ), 77245 (Trắng), 77246 (Vàng), 77252 (Xanh lục), 77253 (Xanh dương), 77254 (Đỏ), 77255 (Trắng), 77256 (Vàng), 77312 (Xanh lục), 77313 (Xanh dương), 77314 (Đỏ), 77315 (Trắng), 77316 (Vàng), 77322 (Xanh lục), 77323 (Xanh dương), 77324 (Đỏ), 77325 (Trắng), 77326 (Vàng), 77332 (Xanh lục), 77333 (Xanh dương), 77334 (Đỏ), 77335 (Trắng), 77336 (Vàng), 77341 (Hồng), 77342 (Xanh lục), 77343 (Xanh lam), 77344 (Đỏ), 77345 (Trắng), 77346 (Vàng), 77347 (Cam), 77348 (Tím), 77349 (Đen), 77352 (Xanh lục), 77353 (Xanh dương), 77354 (Đỏ), 77355 (Trắng), 77356 (Vàng), 77512 (Xanh lục), 77513 (Xanh dương), 77514 (Đỏ), 77515 (Trắng), 77516 (Vàng), 77522 (Xanh lục), 77523 (Xanh dương), 77524 (Đỏ), 77525 (Trắng), 77526 (Vàng), 77532 (Xanh lục), 77533 (Xanh dương), 77534 (Đỏ), 77535 (Trắng), 77536 (Vàng), 77541 (Hồng), 77542 (Xanh lục),77543 (Xanh dương), 77544 (Đỏ), 77545 (Trắng), 77546 (Vàng), 77547 (Cam), 77548 (Tím), 77549 (Đen), 77552 (Xanh lục), 77553 (Xanh dương), 77554 (Đỏ), 77555 (Trắng), 77556 (Vàng), 77622 (Xanh lục), 77623 (Xanh dương), 77624 (Đỏ), 77625 (Trắng), 77626 (Vàng), 77632 (Xanh lục), 77633 (Xanh dương), 77634 (Đỏ), 77635 (Trắng), 77636 (Vàng), 77642 (Xanh lục), 77643 (Xanh dương), 77644 (Đỏ), 77645 (Trắng), 77646 (Vàng), 77649 (Đen), 77652 (Xanh lục), 77653 (Xanh dương), 77654 (Đỏ), 77655 (Trắng), 77656 (Vàng).77646 (Vàng), 77649 (Đen), 77652 (Xanh), 77653 (Xanh dương), 77654 (Đỏ), 77655 (Trắng), 77656 (Vàng).77646 (Vàng), 77649 (Đen), 77652 (Xanh), 77653 (Xanh dương), 77654 (Đỏ), 77655 (Trắng), 77656 (Vàng).

77715 (Trắng), 77725 (Trắng), 77729 (Đen), 77735 (Trắng), 77739 (Đen), 77745 (Trắng), 77749 (Đen), 77755 (Trắng), 77759 (Đen), 93012 (Xanh), 93013 (Xanh dương), 93014 (Đỏ), 93015 (Trắng), 31045 (Trắng), 31046 (Vàng), 31662 (Xanh lục), 31663 (Xanh dương), 31664 (Đỏ), 31665 (Trắng), 31666 (Vàng), 31669 (Đen), 31741 (Hồng), 31742 (Xanh lục), 31743 (Xanh dương), 31744 (Đỏ), 31745 (Trắng), 31746 (Vàng), 31747 (Cam), 31748 (Tím), 31749 (Đen), 31782 (Xanh lục), 31783 (Xanh dương), 31784 (Đỏ), 31785 (Trắng), 31786 (Vàng), 31791 (Hồng), 31792 (Xanh lục), 31793 (Xanh dương), 31794 (Đỏ), 31795 (Trắng), 31796 (Vàng), 31797 (Cam), 31798 (Tím), 31942 (Xanh lục), 31943 (Xanh dương), 31944 (Đỏ), 31945 (Trắng), 31946 (Vàng), 31949 (Đen), 31992 (Xanh lục), 31993 (Xanh dương), 31994 (Đỏ), 31995 (Trắng), 31996 (Vàng), 31998 (Tím), 31999 (Đen), 35872 (Xanh lục), 35873 (Xanh dương),35874 (Đỏ), 35875 (Trắng), 35876 (Vàng), 38852 (Xanh), 38853 (Xanh dương), 38854 (Đỏ), 38855 (Trắng), 38856 (Vàng), 38901 (Hồng), 38902 (Xanh), 38903 (Xanh dương), 38904 (Đỏ), 38905 (Trắng), 38906 (Vàng), 38907 (Cam), 38908 (Tím), 38909 (Đen), 38922 (Xanh lục), 38923 (Xanh dương), 38924 (Đỏ).

38925 (Trắng), 38926 (Vàng), 40502 (Xanh lục), 40503 (Xanh dương), 40504 (Đỏ), 40505 (Trắng), 40506 (Vàng), 40512 (Xanh lục), 40513 (Xanh dương), 40514 (Đỏ), 40515 (Trắng), 40516 (Vàng), 405199 (Xanh đậm), 40552 (Xanh lục), 40553 (Xanh dương), 40554 (Đỏ), 40555 (Trắng), 40556 (Vàng), 40601 (Hồng), 40602 (Xanh lục) , 40603 (Xanh dương), 40604 (Đỏ), 40605 (Trắng), 40606 (Vàng), 40607 (Cam), 40608 (Tím), 40609 (Đen), 406099 (Xanh đậm), 40612 (Xanh lục), 40613 (Xanh lam) ), 40614 (Đỏ), 40615 (Trắng), 40616 (Vàng), 406199 (Xanh đậm), 41672 (Xanh lục), 41673 (Xanh dương), 41674 (Đỏ), 41675 (Trắng), 41676 (Vàng), 41692 ( Màu xanh lá cây), 41693 (Xanh dương), 41694 (Đỏ), 41695 (Trắng), 41696 (Vàng), 41813 (Xanh dương), 41822 (Xanh lục), 41823 (Xanh dương), 41824 (Đỏ), 41825 (Trắng), 41826 ( Vàng;41867 (Cam), 41868 (Tím), 41902 (Xanh lục), 41903 (Xanh dương), 41904 (Đỏ), 41905 (Trắng), 41906 (Vàng), 41921 (Hồng), 41922 (Xanh lục), 41923 (Xanh dương), 41924 (Đỏ), 41925 (Trắng), 41926 (Vàng), 41927 (Cam), 41928 (Tím), 41929 (Đen), 41942 (Xanh lục), 41943 (Xanh dương), 41944 (Đỏ), 41945 (Trắng), 41946 (Vàng), 41952 (Xanh lục), 41953 (Xanh dương), 41954 (Đỏ), 41955 (Trắng), 41956 (Vàng).

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!

* Công ty TNHH TM-DV Lâm Gia Phú

* Địa chỉ kho: Số 10/2, đường 30, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

 

* Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất:

Mobi phone: 0902.567.181 _ Nguyễn Văn Quang

Email: quang@lamgiaphu.com

Skype: quang.lgp

 

* Hàng có sẵn – Giá cạnh tranh

* Đặt uy tín lên hàng đầu

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Dụng Cụ Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Vikan”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *