Enter your keyword

Bộ Khuếch Đại Kỹ Thuật Số Duplomatic EDM-M224/30E0-B

Bộ Khuếch Đại Kỹ Thuật Số Duplomatic EDM-M224/30E0-B
Bộ Khuếch Đại Kỹ Thuật Số Duplomatic EDM-M224/30E0-B
Bộ Khuếch Đại Kỹ Thuật Số Duplomatic EDM-M
Bộ Khuếch Đại Kỹ Thuật Số Duplomatic EDM-M224/30E0-B
Bộ Khuếch Đại Kỹ Thuật Số Duplomatic EDM-M224/30E0-B
Bộ Khuếch Đại Kỹ Thuật Số Duplomatic EDM-M

Bộ Khuếch Đại Kỹ Thuật Số Duplomatic EDM-M224/30E0-B để điều khiển vòng hở của  một va n điện từ đơn (M2), van điện từ kép (M2) hoặc hai van điện từ đơn (M3) thông qua  hai kênh độc lập.

Bộ Khuếch Đại Tín Hiệu Duplomatic EDM-M224/30E0-B cung cấp dòng điện cho cuộn điện từ tỷ lệ với tín hiệu tham chiếu và không phụ thuộc vào sự thay đổi nhiệt độ và trở kháng của tải.

Tín hiệu tham chiếu là tín hiệu tương tự về điện áp hoặc dòng điện. Mỗi phiên bản có sẵn các cài đặt dòng điện tối đa và tần số chuyển đổi (PWM) khác nhau, được tối ưu hóa  theo loại van được điều khiển.

Bộ Khuếch Đại Duplomatic EDM-M224/30E0-B phía  trước chứa  đèn LED để chẩn đoán và vận hành bo mạch cũng như cổng micro-USB để kết nối với phần mềm EDM40-SmartManager để chẩn đoán và hoặc cấu hình.

Bộ Khuếch Đại Kỹ Thuật Số Duplomatic EDM-M224/30E0-B

Hình: Bộ Khuếch Đại Kỹ Thuật Số Duplomatic EDM-M224/30E0-B

– Bộ khuếch đại đa năng Duplomatic EDM-M* cho van tỷ lệ

EDM-M1**/30E*-A,

EDM-M1**/30E*-B,

EDM-M2**/30E*-A,

EDM-M2**/30E*-B,

EDM-M3****/30E*-A,

EDM-M3****/30E*-B,

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA  PHÚ

VPKD: 28/12B  đường số 32, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

* Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất – Đặt uy tín lên hàng đầu:

Mobiphone: 0902.567.181 _ Nguyễn Văn Quang

Email: quang@lamgiaphu.com

Skype: quang.lgp

Bộ Khuếch Đại Kỹ Thuật Số Duplomatic EDM-M224/30E0-B

EDM-M111/30E0-A, EDM-M111/30E0-B, EDM-M111/30E1-A, EDM-M111/30E1-B, EDM-M112/30E0-A, EDM-M112/30E0-B, EDM-M112/30E1-A, EDM-M112/30E1-B, EDM-M113/30E0-A, EDM-M113/30E0-B, EDM-M113/30E1-A, EDM-M113/30E1-B, EDM-M114/30E0-A, EDM-M114/30E0-B, EDM-M114/30E1-A, EDM-M114/30E1-B,

EDM-M121/30E0-A, EDM-M121/30E0-B, EDM-M121/30E1-A, EDM-M121/30E1-B, EDM-M122/30E0-A, EDM-M122/30E0-B, EDM-M122/30E1-A, EDM-M122/30E1-B, EDM-M123/30E0-A, EDM-M123/30E0-B, EDM-M123/30E1-A, EDM-M123/30E1-B, EDM-M124/30E0-A, EDM-M124/30E0-B, EDM-M124/30E1-A, EDM-M124/30E1-B,

EDM-M131/30E0-A, EDM-M131/30E0-B, EDM-M131/30E1-A, EDM-M131/30E1-B, EDM-M132/30E0-A, EDM-M132/30E0-B, EDM-M132/30E1-A, EDM-M132/30E1-B, EDM-M133/30E0-A, EDM-M133/30E0-B, EDM-M133/30E1-A, EDM-M133/30E1-B, EDM-M134/30E0-A, EDM-M134/30E0-B, EDM-M134/30E1-A, EDM-M134/30E1-B,

EDM-M141/30E0-A, EDM-M141/30E0-B, EDM-M141/30E1-A, EDM-M141/30E1-B, EDM-M142/30E0-A, EDM-M142/30E0-B, EDM-M142/30E1-A, EDM-M142/30E1-B, EDM-M143/30E0-A, EDM-M143/30E0-B, EDM-M143/30E1-A, EDM-M143/30E1-B, EDM-M144/30E0-A, EDM-M144/30E0-B, EDM-M144/30E1-A, EDM-M144/30E1-B,

EDM-M151/30E0-A, EDM-M151/30E0-B, EDM-M151/30E1-A, EDM-M151/30E1-B, EDM-M152/30E0-A, EDM-M152/30E0-B, EDM-M152/30E1-A, EDM-M152/30E1-B, EDM-M153/30E0-A, EDM-M153/30E0-B, EDM-M153/30E1-A, EDM-M153/30E1-B, EDM-M154/30E0-A, EDM-M154/30E0-B, EDM-M154/30E1-A, EDM-M154/30E1-B,

EDM-M161/30E0-A, EDM-M161/30E0-B, EDM-M161/30E1-A, EDM-M161/30E1-B, EDM-M162/30E0-A, EDM-

EDM-M211/30E0-A, EDM-M211/30E0-B, EDM-M211/30E1-A, EDM-M211/30E1-B, EDM-M212/30E0-A, EDM-M212/30E0-B, EDM-M212/30E1-A, EDM-M212/30E1-B, EDM-M213/30E0-A, EDM-M213/30E0-B, EDM-M213/30E1-A, EDM-M213/30E1-B, EDM-M214/30E0-A, EDM-M214/30E0-B, EDM-M214/30E1-A, EDM-M214/30E1-B,

EDM-M221/30E0-A, EDM-M221/30E0-B, EDM-M221/30E1-A, EDM-M221/30E1-B, EDM-M222/30E0-A, EDM-M222/30E0-B, EDM-M222/30E1-A, EDM-M222/30E1-B, EDM-M223/30E0-A, EDM-M223/30E0-B, EDM-M223/30E1-A, EDM-M223/30E1-B, EDM-M224/30E0-A, EDM-M224/30E0-B, EDM-M224/30E1-A, EDM-M224/30E1-B,

EDM-M231/30E0-A, EDM-M231/30E0-B, EDM-M231/30E1-A, EDM-M231/30E1-B, EDM-M232/30E0-A, EDM-M232/30E0-B, EDM-M232/30E1-A, EDM-M232/30E1-B, EDM-M233/30E0-A, EDM-M233/30E0-B, EDM-M233/30E1-A, EDM-M233/30E1-B, EDM-M234/30E0-A, EDM-M234/30E0-B, EDM-M234/30E1-A, EDM-M234/30E1-B,

EDM-M241/30E0-A, EDM-M241/30E0-B, EDM-M241/30E1-A, EDM-M241/30E1-B, EDM-M242/30E0-A, EDM-M242/30E0-B, EDM-M242/30E1-A, EDM-M242/30E1-B, EDM-M243/30E0-A, EDM-M243/30E0-B, EDM-M243/30E1-A, EDM-M243/30E1-B, EDM-M244/30E0-A, EDM-M244/30E0-B, EDM-M244/30E1-A, EDM-M244/30E1-B,

EDM-M251/30E0-A, EDM-M251/30E0-B, EDM-M251/30E1-A, EDM-M251/30E1-B, EDM-M252/30E0-A, EDM-M252/30E0-B, EDM-M252/30E1-A, EDM-M252/30E1-B, EDM-M253/30E0-A, EDM-M253/30E0-B, EDM-M253/30E1-A, EDM-M253/30E1-B, EDM-M254/30E0-A, EDM-M254/30E0-B, EDM-M254/30E1-A, EDM-M254/30E1-B,

EDM-M311/30E0-A, EDM-M311/30E0-B, EDM-M311/30E1-A, EDM-M311/30E1-B, EDM-M312/30E0-A, EDM-M312/30E0-B, EDM-M312/30E1-A, EDM-M312/30E1-B, EDM-M313/30E0-A, EDM-M313/30E0-B, EDM-M313/30E1-A, EDM-M313/30E1-B, EDM-M314/30E0-A, EDM-M314/30E0-B, EDM-M314/30E1-A, EDM-M314/30E1-B,

EDM-M321/30E0-A, EDM-M321/30E0-B, EDM-M321/30E1-A, EDM-M321/30E1-B, EDM-M322/30E0-A, EDM-M322/30E0-B, EDM-M322/30E1-A, EDM-M322/30E1-B, EDM-M323/30E0-A, EDM-M323/30E0-B, EDM-M323/30E1-A, EDM-M323/30E1-B, EDM-M324/30E0-A, EDM-M324/30E0-B, EDM-M324/30E1-A, EDM-M324/30E1-B,

EDM-M331/30E0-A, EDM-M331/30E0-B, EDM-M331/30E1-A, EDM-M331/30E1-B, EDM-M332/30E0-A, EDM-M332/30E0-B, EDM-M332/30E1-A, EDM-M332/30E1-B, EDM-M333/30E0-A, EDM-M333/30E0-B, EDM-M333/30E1-A, EDM-M333/30E1-B, EDM-M334/30E0-A, EDM-M334/30E0-B, EDM-M334/30E1-A, EDM-M334/30E1-B,

EDM-M341/30E0-A, EDM-M341/30E0-B, EDM-M341/30E1-A, EDM-M341/30E1-B, EDM-M342/30E0-A, EDM-M342/30E0-B, EDM-M342/30E1-A, EDM-M342/30E1-B, EDM-M343/30E0-A, EDM-M343/30E0-B, EDM-M343/30E1-A, EDM-M343/30E1-B, EDM-M344/30E0-A, EDM-M344/30E0-B, EDM-M344/30E1-A, EDM-M344/30E1-B,

EDM-M351/30E0-A, EDM-M351/30E0-B, EDM-M351/30E1-A, EDM-M351/30E1-B, EDM-M352/30E0-A, EDM-M352/30E0-B, EDM-M352/30E1-A, EDM-M352/30E1-B, EDM-M353/30E0-A, EDM-M353/30E0-B, EDM-M353/30E1-A, EDM-M353/30E1-B, EDM-M354/30E0-A, EDM-M354/30E0-B, EDM-M354/30E1-A, EDM-M354/30E1-B,

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ Khuếch Đại Kỹ Thuật Số Duplomatic EDM-M224/30E0-B”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *