Enter your keyword

Đèn UV-B Sankyo Denki (Sóng điện từ)

Các đèn này chủ yếu là hữu ích để khử trùng không khí, bề mặt của các vật liệu khác nhau và nước hoặc chất lỏng.